Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Cykloturistika pre celu rodinuCykloturistika vykonávaná na všetkých typoch cestných, horských aj trekkingových bicyklov dosahuje v súčasnosti nebývalého rozmachu a možno sa domnievať, že počet ľudí, ktorí si obľúbili tento druh aktivity na bicykli, bude neustále stúpať. Dôležitým motivujúcim prvkom ako ostatne aj v ďalších ľudských činnostiach je sociálna alebo lepšie povedané spoločenský kontakt. Pri spoločnom prevádzkovaní tohto športu máme vlastne dvojaký úžitok. Získame nové známe a ešte niečo prospešného urobíme pre svoje zdravie.

Zároveň si overujeme, či sme dosiahli nejaký pokrok. Koniec koncov aký má zmysel vrhať sa na dvoch kolesách na kopec, keď sa o tom nemáte s kým porozprávať. Tieto bicykle sú s časti aj veľkou spoločenskou témou ktorú môžme otvoriť zo svojimi známymi priateľmi ktorý sa taktiež venujú cyklistike.
Čo by sme o cyklistike mali vedieť
V súčasnosti existuje Klub slovenských turistov, ktorý organizuje a plánuje veľké množstvo akcií rôznych typov. Ale okrem tohto klubu plánujú sériu podujatí aj jednotlivé telovýchovné jednoty, ktoré prevádzkujú rôzne odvetvia cyklistiky. Zistiť čo, kedy a kde sa bude konať a kto to organizuje je svojim spôsobom nadľudská úloha. Napriek tomu je možné napríklad odporučiť Kalendárcykloakcí na rok 2000, ktorý je uvedený v januárovom časopise cykloturistika a obsahuje okolo 300 akcií počnúc marcom do konca roka. Prakticky to znamená, že v sezóne pripadá na víkend niekedy aj päť a viac akcií, takže je z čoho vyberať.
V kalendári je vždy uvedený druh akcie, teda či sa jedná o cieľovú hviezdicovú jazdu, Cykloturis-tickú rallye, cykloturistickú diaľkovú jazdu, cykloturistické orientačné preteky, turistickú jazdu do vrchu a podobne. Vždy je uvedený názov akcie, usporiadateľ akcie, čas a miesto zrazu, ubytovanie, kontaktná adresa, telefón, e-mail, www stránky na internete, ročník, kilometráž s charakteristikou trate a štartovné.
 
Cyklistické kluby sa starajú o všetkých - nováčikov aj pokročilých. Najviac sa o kluboch dozviete v odborných časopisoch. U nás napríklad Cykloturistika, Pelotón, Velo.
Príprava cykloturistických akcií je pomerne náročná a tak nemožno než obdivovať zápal organizátorov, ktorí musia zvládnuť rad pomerne ťažkých úloh - výber trasy, výber účastníkov, zabezpečenie ubytovania, prípadne kultúrne vyžitie a podobne.
 
Pri výbere trasy sa spravidla vychádza z koncepcie činnosti daného odboru turistiky. Samotný výber a konkretizáciu trasy musíme voliť podľa zámeru celej akcie. Musíme prihliadať na terénnym podmienkam, ročnému obdobiu, vyspelosti účastníkov a spôsobe presunu batožiny. Podľa týchto kritérií volíme dĺžku denných trás, ktoré sa môžu pohybovať v rozmedzí od 30 až do 100 km. Pre deti pochopiteľne volíme kratšie trasy. Dôležité je plánovanie prestávok - na každý asi 20 km úsek jazdy pripadá minimálne 10 minút odpočinku. Miesta ubytovania volíme aj z hľadiska možnosti základnej hygieny, minimálne osprchovaní po dojatie. V lete počítame s možnosťami kúpania a zastávok u vodných nádrží či kúpalísk.
Dnešné možnosti prepravy bicyklov sa opäť dostávajú na potrebnú úroveň aj na železniciach. Je síce určité riziko odcudzenia, ale už nie je tak vysoké ako predtým. Železnice opäť s prepravou bicyklov počítajú a vytvárajú pre ňu všetky potrebné zázemie. Na druhej strane nie je dnes problémom prepravovať bicykel na streche auta.
 
Pre orientačné cykloturistické akcie existujú teraz už veľmi dobre spracované orientačné mapy, ale aj sú kompletné súbory turistických máp s vyznačením pamiatok a ďalších zariadení ako AUTOKAT-Pink, kúpalísk, nemocníc, staníc prvej pomoci atď
Pri plánovaní jednotlivých akcií tiež nesmieme zabudnúť na zdravotníka, mechanika, prípadne nejakého hospodára, ktorý zabezpečuje všetko ostatné.

krasny vylet na bicykli

Cykloturistika je teraz veľmi široké odvetvia a skutočne možno len odporučiť sledovanie odborných časopisov, ktoré o jednotlivých akciách informujú veľmi podrobne. Potrebné informácie možno nájsť aj na internete. Foriem cykloturistiky je pomerne nepreberné množstvo a nebudeme jednotlivé formy rozoberať. Sú aj výkonnostné formy a na rad našich foriem cykloturistiky tiež nadväzujú zahraničné akcie. Za zmienku stojí aj cykloturistické diaľkové jazdy. Patrí však už medzi veľmi náročnú formu povedzme skôr výkonnostný ako rekreačné cyklistiky. Jazdy sú poriadané až do vzdialenosti 200 km au väčšiny jázd je dokonca aj limitovaný čas. Vo svete sú známe aj ešte dlhšie jazdy (dokonca 1200 km) v určenom časovom limite.
 
Je zaujímavé, že pri diaľkových jazdách je dokonca stanovená priemerná rýchlosť na 22,5 km / h Kto jazdí pravidelne na bicykli, dobre vie, že udržiavať tento priemer už vyžaduje určitú zdatnosť.
 
Pár dni na bicykli strávite
 
Väčšinou sú cykloturistické akcie jednodňové až dvojdňové a potrebnú batožinu väčšinou vezmete v sprievodných vozidlách. Na vlastnom bicykli treba voziť len to najnutnejšie, aby sa nezhoršila jeho ovládateľnosť a tiež pochopiteľne hmotnosť, ktorá je v kopcoch poznať.
Pri cykloturistike musíme dbať všetkých zásad bezpečnosti, tak ako sme ich uviedli v predchádzajúcich kapitolách, ale aj otázok výživy a pitie, o ktorých sa ešte zmienime pomerne obšírne. V neposlednom rade existujú tiež aj určité zdravotné kritériá, ku ktorým by sme nemali byť ľahostajní.
 
V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali technickým aspektom cyklistiky. Aké bicykle si vybrať a ako na nich jazdiť. Ďalšie kapitoly sú už viac venované ľudskému faktoru, tak ako sme naznacil na samojom začiatku tejto knihy. V úvode sme hovorili o dôvodoch renesancie cyklistiky a pozitívnych dopadoch na ľudský organizmus, ktoré pestovanie tohto športu má. Prakticky sú ovplyvnené všetky najdôležitejšie systémy ľudského organizmu.
Cyklistický boom posledného desaťročia dvadsiateho storočia so sebou prináša jeden zaujímavý aspekt. Na bicykel sadá čoraz väčšie množstvo ľudí, ktorí chcú riešiť svoje zdravotné a fyzické problémy prostredníctvom bicykla. Až následne prichádza uspokojenie a eufória z jazdy na bicykli a bicykel sa stáva pozvoľna súčasťou životného štýlu a filozofie daného jedinca. Už nám prestáva vyhovovať základný model bicykla, ako vzhľadovo, tak predovšetkým v jazdných vlastnostiach. Investujeme ďalšie tisíce na inováciu bŕzd, přehazovaček a ďalších doplnkov. Už nejazdíme v teplákoch, ale máme kvalitné cyklistické oblečenie. A jazdíme, zvyšujeme dávky kilometrov a čas strávený v sedle bicykla a náhle ... niečo začína bolieť - tú koleno, tú krčnú chrbticu alebo bedrovú chrbticu.
Málokto z nás totiž v počiatku cyklistické "kariéry" investoval do svojho zdravia trochu premýšľania a tiež trochu financií. Čím sme totiž starší, tým viac by sme na svoju telesnú schránku mali myslieť!
 
Jazdiť na bicykli neznamená len zvládnuť techniku ​​jazdy a dokázať sedieť niekoľko hodín 4x týždenne v sedle bicykla, ale naučiť sa predovšetkým starať o svoje zdravie, o svoje svaly, kĺby a svalové úpony.
Kvôli tomu predsa mnoho z nás začalo na bicykli jazdiť!
 
Reklama